Slyšeli jste někdy o slavném myšlenkovém experimentu zvaném Schrödingerová kočka? Pokud ne, podívejte se nejprve na tento odkaz. Podle kvantové fyziky realita existuje ne jen v jedné ale ve všech možných historiích a to tak dlouho, dokud není provedeno pozorování. Minulost vzniká teprve po provedení pozorování.

https://www.youtube.com/watch?v=IQiEOA3WcGo

Realita se, podle kvantové fyziky, může měnit pouze ve chvíli, kdy není pozorována. To, že se tedy kolem nás věci neustále mění, znamená, že je po většinu času nepozorujeme nebo je nejsme schopni pozorovat tak, abychom postihli i ty úrovně, na nichž změna probíhá. Tedy vše, co nepozorujeme, existuje ne v jedné ale mnoha historiích. Všechny historie jsou přitom podmíněny těmi minulými.

Jsme si tedy jisti, že svým způsobem, nejsme sami v roli Schrödingerové kočky? Ne, že bychom byli „napůl živí a napůl mrtví“, ale jsme si jistí, že nejsme „napůl zdraví a napůl ne­mocní“? Historie, v nichž jsou naše buňky a orgány zdravé se prolínají s historiemi, kde jsou nemocné. Trvá to tak dlouho, než provedeme pozorování. Pak se realizuje jedna z možných a obvykle nejvíce pravděpodobných historií.

Myslíme si, že jsme zdraví, ale najednou nás něco zabolí nebo nám doktor udělá vyšetření a máme to – jsme nemocní. Co bylo okamžik předtím? Byli jsme rovněž nemocní, pouze jsme o tom ještě nevěděli nebo jsme byli ve stavu s více možnými historiemi, z nichž se ve chvíli měření – pozorování realizovala ta představující nemoc? Mohli jsme změnit výběr historie?

Dobře, stalo se. Jsme nemocní. Jsme schopni ovlivnit výběr naší budoucí historie tak, že zvolíme tu, v níž se uzdravíme? V čem je zde rozdíl oproti představě, že se naše tělo uzdravilo samo či vlivem léků krok za krokem? Podíváme-li se na to retrospektivně tak žádný. Nějaký lék či léčebný postup zabral a naše tělo se začalo uzdravovat. Jestli jsme zvítězili nad nemocí, tak lze obvykle proto najít příčinnou souvislost. Škoda jen, že ten správný postup neznáme předem. Ušetřili bychom si námahu a vyhnuli bychom se riziku, že naopak zvítězí nemoc.

Mohli jsme se uzdravit jinak – pomocí jiného léku či jiného léčebného postupu? Nejspíš ano. Cest k našemu vyléčení existuje nejspíš více a taky existuje více cest k našemu nevylé­čení. Co rozhoduje o tom, zda daný lék či léčebný postup zabere? Někdy nám může pomoci obyčejné placebo a někdy se zdá, že nám nepomohou všechny léky světa.

Kvantový pohled na léčení říká:

  1. Zákony kvantového světa mohou ovlivňovat makrosvět. Ovlivnění probíhá skrze tzv. kvantové pole.
  2. Lidská duše není abstraktní pojem, ale reálně existuje jako objekt v kvantovém poli. Má svou hmotnost, energii i tvar. Ovlivňují ji jevy kvantové povahy.
  3. Vědomí je fyzikální fenomén svázaný kvantovou podstatou světa. Vše, co pozorujeme je součástí našeho vědomí. Bez něj by to neexistovalo.
  4. Naše mysl je schopna provádět pozorování a tím vytvářet realitu. Objektivní realita bez vědomých pozorovatelů neexistuje. To oni ji vytvářejí.
  5. Naše mysl je schopna ovlivnit výběr možných budoucích historií k našemu prospěchu ale i neprospěchu.
  6. Princip účinku placeba, noceba, homeopatie, akupunktury a dalších nepříliš uzná­va­ných léčebných metod je založen na kvantových principech.
  7. Kvantový pohled posouvá rovinu možné – nemožné na pravděpodobné – nepravděpo­dob­né. Tento rozdíl může být pro léčení zásadní.
  8. Většina chronických nemocí začíná na úrovni pole, teprve následně se projeví v těle. Bez obnovení struktury pole léčení těla není účinné. Proto je potřeba nejprve uzdravit psýché a posílit její vědomou část.
  9. Kvantová fyzika ukazuje, že můžete volit mezi nemocí a zdravím. Umožňuje nám pochopit a vysvětlit princip spontánního uzdravení.
  10. Kvantové léčení neprobíhá vždy podle pravidel klasické fyziky a medicíny. Je ale snad lepší uzdravit se proti pravidlům, než umřít v souladu s pravidly.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moliere_theatrefrançais.jpg

Chcete-li mě podpořit ve psaní, navštivte, prosím, můj mini e-shop e-knih www.szerudashop.cz a vyberte si knihu, která vás zaujme a bude se vám líbit. Děkuji.

Schrödingerova kočka a kvantové léčení

Napsat komentář