Na této přednášce si řekneme, co je to lidská duše – psýché. Podíváme se na mozek, jako „sídlo duše“. Řekneme si, zda mozek funguje jako počítač, který vytváří naše vědomí, myšlení, emoce a city. Zda podle klasické fyziky a Libetova experimentu můžeme mít svobodnou vůli. Povíme si o vědomé a nevědomé psýché, o archetypech, synchronicitách. Zamyslíme se nad tím, zda jsme těla, které mají duši či spíše duše, které mají těla. Pokud lidskou psýché nevytváří mozek, může být hmotná, mít fyzikální podstatu a může existovat i nezávisle na lidském těle?  Odpovědí může být idea kvantového pole americko-britského fyzika Davida Bohma. Je-li lidská duše kvantové povahy, projevují se u ní jevy kvantové povahy? Dokážeme je poznat? Jaká je podstata našeho vědomí? Vytváří vědomí realitu? Dokážeme přežít svou smrt? Na tyto otázky se vám pokusí přinést odpověď přednáška: Kvantová duše.

Kvantová duše – přednáška
Štítky:

Napsat komentář