Vždy mě zajímalo, zda lidé (i zvířata) mohou mít duši, zda je duše jen výplodem lidské fantazie a představivosti nebo zda její existence může mít nějaký reálný fyzikální základ. Domnívám se, že pokud něco takového jako duše existuje, pak to musí existovat stejně reálně jako cokoliv jiného na světě. Tj. pokud duše existuje, je to jakási fyzikální entita, kterou jsme schopni popsat i poznat.

Kvantová Fyzika, Vlna, Částice, Abstraktní
https://pixabay.com/cs/illustrations/kvantová-fyzika-vlna-částice-4550602/

Začal jsem se tedy zabývat problémem, za jakých podmínek by duše z hlediska fyziky mohla existovat a jak by se dala popsat. Po mnoha letech úvah a zkoumání jsem dospěl k závěru, že lidská duše by nemusela být jen nějakým abstraktním popisem naší schopnosti uvědomovat si okolní svět a myslet, ale mohla by být skutečnou fyzikální entitou existující na úrovni kvantové reality a tedy i svým způsobem nezávislou na existenci konkrétního jedince. Duši nelze zřejmě redukovat na úroveň elektrochemických reakcí v našem mozku ani na produkt jakéhosi neuronového superpočítače vytvářejícího pro sebe samého virtuální realitu naší psýché. Mozek je spíše něco, co umožňuje se naší mysli projevit, než cosi, co ji produkuje.

Mozek, Myšlenka, Mysl, Psychologie, Myslím Že, Myšlenky
https://pixabay.com/cs/illustrations/mozek-myšlenka-mysl-psychologie-4314636/

Domnívám se, že lze nalézt fyzikální popis toho, co nazýváme svou myslí či duší. Nejedná se o popis složitý ani předpokládající nějaké dosud neznámé fyzikální částice a interakce. Naopak, možná je tak jednoduchý, že je pro nás snazší ho ignorovat než brát vážně. Moderní fyzika se většině lidí oprávněně jeví mimořádně složitá, ale možná to není dáno tím, že by náš svět byl vystavěn na velmi složitých fyzikálních základech, ale prostě tím, že vymýšlíme přes příliš složité fyzikální teorie, protože nám některé důležité principy jeho stavby unikají. Uvědomme si, jak důmyslné fyzikální modely jsou svázány s teorií strun, bran apod. a jak málo hodnotných fyzikálních předpovědí nám dávají – takřka žádné.

V této části naleznete můj pokus o fyzikální vysvětlení a popis lidské psýché. Principy, které mě vedly k vytvoření fyzikální představy o lidské psýché, se mi jevily natolik zajímavé a univerzální, že jsem se nespokojil pouze s jejich aplikací v „malém“, ale pokusil jsem se je uplatit i měřítku poněkud větším a dovolil jsem si (drze) vytvořit vlastní model vesmíru, který přirozeně obsahuje i to, co se jeví pro současnou fyziku tajemné – temnou hmotu a energii. Troufám si říct, že můj model je nejjednodušší možný a proto alespoň mně osobně se jeví elegantnější a krásnější, než složité modely obsahující pro mne takové vady na kráse, jako je třeba představa inflace vesmíru.

Vesmír, Galaxie, Prostor, Astronomie, Kosmos, Věda
https://pixabay.com/cs/illustrations/vesmír-galaxie-prostor-astronomie-1972361/

Pro lidi, které moderní fyzika zajímá, ale nejsou s ní příliš obeznámeni, jsem zde umístil nabídku článků týkajících se řady zajímavých témat: principů speciální a obecné teorie relativity, kvantové teorie, termodynamiky, teorie chaosu apod.

Více na toto téma se můžete dozvědět v mých knihách:

Nový pohled na lidskou duši a vědomí (2017)

SCHRÖDINGER’S CAT AND A NEW VIEW OF THE WORLD (2022)