Schrödingerova kočka a nový pohled na svět

Autor: Rostislav Szeruda

Karikatury: Petr Vyoral

Být nebo nebýt – to je otázka

Současná věda a fyzika se snaží vyhnout tématům, jako je vědomí a jeho podstata. Považuje je pouze za produkt činnosti mozku. Jak však naznačuje kvantová mechanika, fenomén vědomí (vědomého pozorovatele) může úzce souviset s fyzikální podstatou našeho světa. Slavný myšlenkový experiment Schrödingerova kočka (a nejen ten) nám umožňuje podívat se na svět z jiného úhlu, než nás učili ve škole. Vesmír nemusí být jen masou neživé hmoty, v níž se život objevil jako náhodná anomálie, ale naopak může být výsledkem principu, který upřednostňuje vědomého pozorovatele před pozorovaným. Tento pohled radikálně mění způsob, jakým chápeme svět.

Vědci jsou přesvědčeni, že jednou vysvětlí, jak to v našem mozku funguje na základě klasické fyziky pomocí třeba teorie neuronových sítí. Vznik kvantové teorie na začátku minulého století jim jejich zjednodušený pohled na duševní procesy trochu zkomplikoval, protože najednou se ukázalo, že bez vědomí (vědomého pozorovatele) snad svět (realita) ani nemůže existovat.

Přestože se zdálo, že podstatu našeho vnímání, vědomí, myšlení či svobodné vůle je nejvyšší čas začít zkoumat, hlavní proud vědy znovu odsunul tuto výzvu do pozadí. Vznikly interpretace kvantové fyziky, které se vlivu pozorovatele na realitu snaží vyhnout za cenu vytváření velmi absurdních ale snad, pro mysl vědce, přijatelnějších teorií. Není tedy divu, že i více než sto let po vzniku kvantové teorie, se vědci brání uplatnit důsledky z ní vyplývající v jiné oblasti, než je tzv. oblast kvantového mikrosvěta. Nechtějí ani náhodou připustit, že by tato teorie mohla mít přesah i do „normálního světa“ nebo, že by s ní mohly být nějakým způsobem svázány naše psychické procesy. To by totiž silně narušilo současné vědecké paradigma. Tato kniha se ho snaží lehce zábavnou formou nabourat.

Ukázka z knihy: zde.

Elektronickou verzi této knihy lze zakoupit na těchto webových stránkách:

Anglická verze: info.

Kniha dosud vyšla tiskem v anglické, německé, italské, francouzské, španělské a portugalské verzi a je k dispozici na Amazon.com – viz zde. Také vyšla v ruské verzi – viz zde.

Schrödingerova kočka a nový pohled na svět

Napsat komentář