Model rovnoměrně se rozpínajícího vesmíru

Níže můžete nalézt můj pokus o alternativní model vesmíru založený na principu jednoduchosti (k = 0, lambda= 0, q = 0), postupného nárůstu hmotnosti a rovnoměrnosti rozpínání vesmíru. Hodnota Hubblovy konstanty vypočtená v tomto modelu odpovídá pozorování stejně jako residuální Hubbleho diagram. Tento model obsahuje také princip, na němž může být založena existence temné hmoty a alternativu toho, co nazýváme temnou energií.

Česká verze článku je k dispozici zde: Model rovnoměrně se rozpínajícího vesmíru.

Anglická verze tohoto článku: „A Model of the Universe Expanding at a Constant Speed“ byla publikována v časopise Progress in Physics.

Co mě inspirovalo k vytvoření tohoto modelu vesmíru, i když nejsem fyzik zabývající se kosmologií? Pokusil jsem se aplikovat některé své myšlenky o fyzikální podstatě lidské mysli na celý vesmír.

Více také v knize: SCHRÖDINGER’S CAT AND A NEW VIEW OF THE WORLD (2022, karikatury Petr Vyoral)

Model rovnoměrně se rozpínajícího vesmíru
Štítky:                        

Napsat komentář