Tag Archives: vědomí
Nový pohled na lidskou duši a vědomí

Kniha Nový pohled na lidskou duši se snaží o netradiční pohled na otázku, zda existuje lidská duše a pokud ano,…

Úvod

Současné vědecké paradigma tvrdí, že to, co produkuje naše vědomí a myšlení, je náš mozek. Naše vědomí a myšlení se,…

Vědomí a myšlení

My lidé jsme si vědomi nejen obrazů, zvuků a jiných smyslových vjemů ze světa kolem nás, ale jsme si rovněž…

Primární vědomí

Co je to vlastně vědomí? Studium neuronových sítí na tuto otázku odpověď nedalo. Pokud uvažujeme kvantovou podstatu psýché, je odpověď…