Tag Archives: evoluce
Předobraz změny

Řecká mytologie mluví o Zemi jako o božské bytosti, kterou nazývá Gaiou. Země, v tomto pojetí, představuje Matku, která zrodila…

Evoluce duše

Dle čistě evolucionisticky založených vědců se jednoduchým bezobratlým živočichům, žijícím před půl miliardou let ve světo­vém oceánu, přihodila genetická porucha,…