Reklamace, práva z vadného plnění (e-knihy a audioknihy)

1. Uživatel je oprávněn reklamovat e-knihy a audioknihy

• vyplněním on-line reklamačního formuláře – tato možnost je určena pouze pro registrované zákazníky
• zasláním reklamace e-mailem – e-mail musí obsahovat číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů
• telefonicky na tel. čísle +420 734214155
• poštou – zasláním vyplněného reklamačního listu na adresu: Rostislav Szeruda, Horní Dráhy 2881, Rožnov pod Radhoštěm

2. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu předmětu prodeje potřebná k odbornému posouzení vady.

3. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

4. V případě uplatnění práv z vadného plnění postupuje uživatel dle článku „Odpovědnost za jakost při převzetí a práva z vadného plnění“ těchto všeobecných obchodních podmínek.