Tag Archives: psýché
Lidská psýché – duše

Slovo ψυχη (psýché – psyché) pochází z řečtiny a odpovídá českému slovu duše. V řecké mytologii bývá Psýché zpodob­ňo­vána jako krásná dívka…

Nový pohled na lidskou duši a vědomí

Kniha Nový pohled na lidskou duši se snaží o netradiční pohled na otázku, zda existuje lidská duše a pokud ano,…

Existuje lidská duše?

To co dělá člověka výjimečným, je jeho duše a vědomí. Na mysl a vědomí se často pohlíží jako na témata…

Lokalizace psýché

Jestliže elektromagnetické pole mozku ovlivňuje rozvinutí psychických obsahů tak, že toto rozvinutí zesiluje a působí na obsahy, které mají tendenci…

Věda, mysl a vědomí

Současné vědecké paradigma tvrdí, že to, co produkuje naše vědomí a myšlení, je náš mozek. Naše vědomí a myšlení se,…

Nevědomí

Když jdeme, běžíme či plaveme, obvykle o této činnosti ne­uvažujeme. Nevěnujeme jí pozornost. Cosi v nás tuto činnost řídí za…

Inteligence buněk

Otázkou je, zda tzv. duší je obdařen pouze člověk, který ji dostal jako dar od Boha, nebo zda duši mají…

Evoluce duše

Dle čistě evolucionisticky založených vědců se jednoduchým bezobratlým živočichům, žijícím před půl miliardou let ve světo­vém oceánu, přihodila genetická porucha,…

Emoce a pocity

Obsahy naší psýché nejsou statické. Neustále se mění a vyvíjejí. Starý obraz – představa, vzpo­mínka či myšlenka – v naší…

Paměť jako hologram

Klasická věda se domnívá, že informace o lidském těle a také paměť jsou zakódovány v mozkových a tělových buňkách. Je známo a…

Next Page