Category Archives: Tajemství lidské duše
Primární vědomí

Co je to vlastně vědomí? Studium neuronových sítí na tuto otázku odpověď nedalo. Pokud uvažujeme kvantovou podstatu psýché, je odpověď…

Nevědomí

Když jdeme, běžíme či plaveme, obvykle o této činnosti ne­uvažujeme. Nevěnujeme jí pozornost. Cosi v nás tuto činnost řídí za…

Nová věda o životě

S myšlenkou, že informace se může přenášet z jednoho místa na druhé bez působení lidí, přišel britský doktor přírodních věd Rupert…

Předobraz změny

Řecká mytologie mluví o Zemi jako o božské bytosti, kterou nazývá Gaiou. Země, v tomto pojetí, představuje Matku, která zrodila…

Inteligence buněk

Otázkou je, zda tzv. duší je obdařen pouze člověk, který ji dostal jako dar od Boha, nebo zda duši mají…

Evoluce duše

Dle čistě evolucionisticky založených vědců se jednoduchým bezobratlým živočichům, žijícím před půl miliardou let ve světo­vém oceánu, přihodila genetická porucha,…

Život před životem

Co se děje dál s duší po smrti? Setrvává v duchovním světě navždy? Zdá se, že alespoň po dobu, dokud…

Život po životě

Za určitých okolností může lidské vnímání přesáhnout hranice běžné reality. Tyto stavy se často označují jako stavy změně­ného vědomí. Spektrum…

Změněné stavy vědomí

Je-li nevědomí pokusné osoby aktivováno účinkem některých drog a psychedelických látek, mohou se objevit u těchto subjektů specifické stavy změněného…

Doteky tajemna

Odhaduji, že minimálně 50 % lidí se během svého života setkalo či setká s něčím, co se jeví jako mimosmyslové vnímání…

Previous Page · Next Page