Category Archives: Tajemství lidské duše
Evoluce kvantovým krokem

Myšlenka evoluce představovala revoluci v pohledu na vznik a způsob vývoje života na Zemi. Veškerá flóra a fauna se na…

Existuje lidská duše?

To co dělá člověka výjimečným, je jeho duše a vědomí. Na mysl a vědomí se často pohlíží jako na témata…

Logos

Filón Alexandrijský, židovský řecky píšící filosof a teolog, se pokusil uvést do souladu židovskou víru s řeckou filosofií. Představoval si…

Astrologie

Astrologie tvrdí, že se, v období kolem narození, do duše dítěte, jako určitý archetyp nevědomí, promítá celistvost vesmíru. Člověk získává…

Fyzika a Bůh

Fyzika je nám schopna říct hodně o principech, na nichž je naše existence založena. Chybí v ní však něco, co by…

Inteligentní vesmír

Moderní věda nám umožňuje podívat se do mnoha zákoutí vesmírů mimo dosah lidských smyslů. Už víme, jak to vypadá v atomu….

Lokalizace psýché

Jestliže elektromagnetické pole mozku ovlivňuje rozvinutí psychických obsahů tak, že toto rozvinutí zesiluje a působí na obsahy, které mají tendenci…

Spánek a plynutí času

Subjektivní vjem plynutí času nemusí být důsledkem jakési změny rychlosti průběhu elektro­chemických reakcí v našem mozku, ale může být dán…

Věda, mysl a vědomí

Současné vědecké paradigma tvrdí, že to, co produkuje naše vědomí a myšlení, je náš mozek. Naše vědomí a myšlení se,…

Synchronicity

„To je ale náhoda!“ napadne nás, když potkáme staré známé na místě, kde bychom je ne­čekali, nebo se v našem…

Next Page