Category Archives: Fyzika a psýché
Universe model without inflation

This article deals with possibility of fi nding an alternative model to the expanding universe model which can be in accordance with…

Komunikace mimo čas v kvantovém světě

Naprostá většina fyzikálních zákonů je z hlediska toku času dokonale symetrická. To znamená, že tyto zákony by fungovaly stejně nezávisle…

Kvantová teorie

Hmotné objekty a struktury jsou tvořeny chemickými sloučeninami, které obsahují molekuly, jež se skládají z atomů chemických prvků. Atomy však…

Model rovnoměrně se rozpínajícího vesmíru

Tento článek nabízí alternativní model vesmíru, založený na principu jednoduchosti (k = 0, L = 0), postupného nárustu hmotnosti a…

Speciální teorie relativity

Základy speciální teorie relativity vypracoval Albert Einstein v roce 1905 na základě zkoumání vztahu mezi prostorovými charakteristikami, časem a některými…

Obecná teorie relativity

V roce 1916 dokončil Albert Einstein obecnou teorií relativity (OTR). Podle této teorie jsou geometrické vlastnosti prostoru přímo určeny rozložením…

Černá díra

Z obecné teorie relativity plyne, že velmi hmotná hvězda, která vyčerpá své nukleární palivo, se pod vlivem gravitace zhroutí sama…

EPR experiment

Je známo, že kvantová teorie a teorie relativity nejsou spolu v ideálním souladu. Kvantový mikrosvět překračuje omezení daná teorií relativity,…

Schrödingerova kočka

Existuje slavný myšlenkový pokus nazvaný Schrödingerova kočka. Do schránky, které je zcela izolována od okolního světa, je umístěna kočka a…

Antropický princip

Zjištění, že náš vesmír je uspořádán právě tak, aby v něm mohl vzniknout inteligentní život, se říká antropický princip. Představte…

Next Page