Monthly Archives: Září 2015
Kvantová teorie

Hmotné objekty a struktury jsou tvořeny chemickými sloučeninami, které obsahují molekuly, jež se skládají z atomů chemických prvků. Atomy však…

Model rovnoměrně se rozpínajícího vesmíru

Níže můžete nalézt můj pokus o alternativní model vesmíru založený na principu jednoduchosti (k = 0, L = 0, q…

Teorie relativity

Speciální a obecná teorie relativity. Základy speciální teorie relativity vypracoval Albert Einstein v roce 1905 na základě zkoumání vztahu mezi…

Obecná teorie relativity

V roce 1916 dokončil Albert Einstein obecnou teorií relativity (OTR). Podle této teorie jsou geometrické vlastnosti prostoru přímo určeny rozložením…

Černá díra

Z obecné teorie relativity plyne, že velmi hmotná hvězda, která vyčerpá své nukleární palivo, se pod vlivem gravitace zhroutí sama…

Logos

Filón Alexandrijský, židovský řecky píšící filosof a teolog, se pokusil uvést do souladu židovskou víru s řeckou filosofií. Představoval si…

Astrologie

Astrologie tvrdí, že se, v období kolem narození, do duše dítěte, jako určitý archetyp nevědomí, promítá celistvost vesmíru. Člověk získává…

Fyzika a Bůh

Fyzika je nám schopna říct hodně o principech, na nichž je naše existence založena. Chybí v ní však něco, co by…

EPR experiment

Je známo, že kvantová teorie a teorie relativity nejsou spolu v ideálním souladu. Kvantový mikrosvět překračuje omezení daná teorií relativity,…

Schrödingerova kočka

Možná jste už někdy slyšeli o slavném myšlenkovém experimentu nazvaném Schrödinge­rova kočka po jeho autorovi Erwinu Schrö­din­gerovi jednom ze zakladatelů…

Next Page